Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710274831 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710274866 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy 
Skrátený názov
EP pri SŠ-ZUŠ 
Ulica
Slovenské Pravno 366 
Obec
Slovenské Pravno - 512621 
Obec (názov)
Slovenské Pravno 
PSČ
03822 
Kód okresu
509 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0434944232 
Faxové číslo
0434944232 
Email
skola@zsmosovce.edu.sk 
Web adresa
www.zsmosovce.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-06 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00316806 
Eduid
100018760