Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710274874 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000622605 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa 
Skrátený názov
ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.M. 
Ulica
Andreja Kmeťa 1 
Obec
Žiar nad Hronom - 516589 
Obec (názov)
Žiar nad Hronom 
PSČ
96501 
Kód okresu
613 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
skola@zssmzh.edu.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-06 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00179086 
Eduid
100018762