Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710274963 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710261047 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy internátnej - Odborné učilište internátne 
Skrátený názov
EP - SŠi - OUi 
Ulica
Floriánska 18 
Obec
Košice-Staré Mesto - 598186 
Obec (názov)
Košice-Staré Mesto 
PSČ
04001 
Kód okresu
802 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0534874115 
Faxové číslo
 
Email
oui.prakovce@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Odborné učilište internátne - 661 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-12 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000008 
Eduid
100018780