Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710275021 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000158461 
Názov
Špeciálna materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy 
Skrátený názov
Špec. MŠ ako o.z. Spoj. 
Ulica
Jarmočná 5 
Obec
Hlohovec - 507032 
Obec (názov)
Hlohovec 
PSČ
92001 
Kód okresu
203 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0337301008 
Faxové číslo
 
Email
tomsikova@ouihc.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Špeciálna materská škola - 511 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-10-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000002 
Eduid
100018784 
Eduid kmeňové
100017398 
Kód kmeňový
000158461