Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710275030 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000158461 
Názov
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy 
Skrátený názov
Špec. ZŠ ako o.z. Spoj. 
Ulica
M.R. Štefánika 38 
Obec
Hlohovec - 507032 
Obec (názov)
Hlohovec 
PSČ
92001 
Kód okresu
203 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0337301008 
Faxové číslo
 
Email
tomsikova@ouihc.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
ŠZŠ pre žiakov s naruš.komunik - 534 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-10-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-11-06 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000002 
Eduid
100018785