Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710275048 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035590181 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety 
Skrátený názov
EP ako súč. Cirk. MŠ 
Ulica
Ulica Terézie Vansovej 1 
Obec
Trnava - 506745 
Obec (názov)
Trnava 
PSČ
91701 
Kód okresu
207 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
MŠ celodenná starostlivosť - 111 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-16 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00419702 
Eduid
100018782