Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710275064 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037831801 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou 
Skrátený názov
EP - ZŠsMŠ (MŠ) 
Ulica
Lučenecká 50/10 
Obec
Bušince - 515892 
Obec (názov)
Bušince 
PSČ
99122 
Kód okresu
610 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
ms.busince@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E02 - Elok. pracovisko rozdielny typ 
Druh školy
MŠ - ZŠ s MŠ - 115 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00319236 
Eduid
100018786 
Eduid kmeňové
100010656 
Kód kmeňový
037831801