Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710275102 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035991607 
Názov
Súkromná výdajná školská jedáleň ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA 
Skrátený názov
Súkr.výd.šk.jed. pri MŠ 
Ulica
Ulica osloboditeľov 3002/ 
Obec
Lučenec - 511218 
Obec (názov)
Lučenec 
PSČ
98401 
Kód okresu
606 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-10-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-10-23 
Formaz
121 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
47342242 
Eduid
100018791