Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710275129 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036082058 
Názov
Jazyková škola ako súčasť Strednej priemyslnej školy technickej 
Skrátený názov
Jaz. škola ako súč. SPŠ 
Ulica
Komenského 1 
Obec
Trnava - 506745 
Obec (názov)
Trnava 
PSČ
91745 
Kód okresu
207 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0335903512 
Faxové číslo
 
Email
sps@spstt.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Jazyková škola - 813 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@spstt.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2016-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37836901 
Eduid
100018795 
Eduid kmeňové
100002964 
Kód kmeňový
036082058