Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710293359 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035544601 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy 
Skrátený názov
EP - Materská škola 
Ulica
Pri Polícii 2667 
Obec
Trebišov - 528099 
Obec (názov)
Trebišov 
PSČ
07501 
Kód okresu
811 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
ms@3msv1.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
MŠ celodenná starostlivosť - 111 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-04-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-10-22 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00331996 
Eduid
100016743