Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
10 
Názov
Minister.zahraničných vecí SR 
Skratka
MZV SR 
Starý kód
5140