Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
11 
Názov
Ministerstvo obrany SR 
Skratka
MO SR 
Starý kód
5212