Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
12 
Názov
Ministerstvo vnútra SR 
Skratka
MV SR 
Starý kód
5120