Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
13 
Názov
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Skratka
MS SR 
Starý kód
5210