Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
15 
Názov
Ministerstvo financií SR 
Skratka
MF SR 
Starý kód
5125