Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
18 
Názov
Min.životného prostredia SR 
Skratka
MŽP SR 
Starý kód
5170