Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
20 
Názov
Ministerstvo školstva SR 
Skratka
MŠ SR 
Starý kód
5195