Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
22 
Názov
Min.práce, soc.vecí a rodiny 
Skratka
MPSVR SR 
Starý kód
5130