Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
26 
Názov
Ministerstvo hospodárstva SR 
Skratka
MH SR 
Starý kód
5135