Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
27 
Názov
Minister.pôdohospodárstva SR 
Skratka
MP SR 
Starý kód
5145