Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
28 
Názov
Min.výstavby a reg.rozvoja SR 
Skratka
MVRR SR 
Starý kód
5180