Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
31 
Názov
Úrad geodéz.,kart.a katastraSR 
Skratka
ÚGKK SR 
Starý kód
5265