Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
32 
Názov
Štatistický úrad SR 
Skratka
ŠÚ SR 
Starý kód
5215