Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
33 
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie 
Skratka
ÚVO 
Starý kód