Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
36 
Názov
Úrad jadrového dozoru SR 
Skratka
ÚJD SR 
Starý kód
5220