Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
38 
Názov
Úrad pre norm.,metro.a skúš.SR 
Skratka
ÚNMS SR 
Starý kód
5235