Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
40 
Názov
Protimonopolný úrad SR 
Skratka
PÚ SR 
Starý kód
5230