Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
41 
Názov
Národný bezpečnostný úrad 
Skratka
NBÚ 
Starý kód