Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
42 
Názov
Správa štát.hmotných rezerv SR 
Skratka
SŠHR SR 
Starý kód
5245