Ústredné štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
99 
Názov
bez prísl.k orgánu štát.správy 
Skratka
Starý kód
5999