Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000164381 
IČO
00164381 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Ministerstvo školstva SR 
Kód pre financovanie
S291 
Ulica
Stromová 
Číslo
Obec (kód)
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
Okres
101 
PSČ
81333 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
321 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01051988 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000155