Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000165549 
IČO
00165549 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
Kód pre financovanie
S828 
Ulica
Námestie L. Svobodu 
Číslo
Obec (kód)
Banská Bystrica - 508438 
Obec (názov)
Banská Bystrica 
Okres
601 
PSČ
97517 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
331 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01012016 
Kraj
BB - Banská Bystrica 
Poznámka
Nemocnica je zriaďovateľom MŠ v areáli nemocnice p 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200003843