Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000167479 
IČO
00167479 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Inštala, výrobné družstvo 
Kód pre financovanie
S277 
Ulica
Priemyselná 
Číslo
Obec (kód)
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
Okres
403 
PSČ
94923 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
205 
Hlokec
 
Dátum vzniku
25021986 
Kraj
NR - Nitra 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2007-02-01 
Eduid
200001030