Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000167681 
IČO
00167681 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
VZORODEV, odevné výrobné družstvo Topoľčany 
Kód pre financovanie
S316 
Ulica
Obchodná 
Číslo
Obec (kód)
Topoľčany - 504998 
Obec (názov)
Topoľčany 
Okres
406 
PSČ
95501 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
205 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011974 
Kraj
NR - Nitra 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200001246