Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000168173 
IČO
00168173 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
REZBÁR, ľudovoumelecké družstvo Rajec 
Kód pre financovanie
 
Ulica
J. Fučíka 
Číslo
338/5 
Obec (kód)
Rajec - 517917 
Obec (názov)
Rajec 
Okres
511 
PSČ
01501 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
205 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011972 
Kraj
ZA - Žilina 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2015-08-31 
Eduid
200001627