Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000168238 
IČO
00168238 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
V Z O R, výrobné družstvo Zvolen 
Kód pre financovanie
S312 
Ulica
Lihoveckého 
Číslo
1805 
Obec (kód)
Zvolen - 518158 
Obec (názov)
Zvolen 
Okres
611 
PSČ
96022 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
205 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011972 
Kraj
BB - Banská Bystrica 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2017-12-31 
Eduid
200002127