Zriaďovatelia (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000168246 
IČO
00168246 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Vzorodev, výrobné družstvo 
Kód pre financovanie
 
Ulica
Daniela Dlabača 
Číslo
33 
Obec (kód)
Žilina - 517402 
Obec (názov)
Žilina 
Okres
511 
PSČ
01001 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
205 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011972 
Kraj
ZA - Žilina 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2015-08-31 
Eduid
200001632