Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000179086 
IČO
00179086 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 
Kód pre financovanie
C04 
Ulica
Nám. SNP 
Číslo
19 
Obec (kód)
Banská Bystrica - 508438 
Obec (názov)
Banská Bystrica 
Okres
601 
PSČ
97590 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
721 
Hlokec
 
Dátum vzniku
31121976 
Kraj
BB - Banská Bystrica 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200001682