Zriaďovatelia (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000198986 
IČO
00198986 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Agrostav, a. s. 
Kód pre financovanie
S209 
Ulica
Farská 
Číslo
Obec (kód)
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
Okres
403 
PSČ
94957 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
121 
Hlokec
 
Dátum vzniku
03051983 
Kraj
NR - Nitra 
Poznámka
SPV stavebné, NI, Štúrova 140 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200001023