Zriaďovatelia (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000231088 
IČO
00231088 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Vojňany 
Kód pre financovanie
O524069 
Ulica
Vojňany 
Číslo
 
Obec (kód)
Vojňany - 524069 
Obec (názov)
Vojňany 
Okres
703 
PSČ
05902 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
PO - Prešov 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200002378