Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000304611 
IČO
00304611 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Mestská časť Bratislava - Rusovce 
Kód pre financovanie
O529494 
Ulica
Vývojová 
Číslo
Obec (kód)
Bratislava-Rusovce - 529494 
Obec (názov)
Bratislava-Rusovce 
Okres
105 
PSČ
85110 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011986 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000206