Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000305103 
IČO
00305103 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Šenkvice 
Kód pre financovanie
O508250 
Ulica
Nám. G.Kolinoviča 
Číslo
Obec (kód)
Šenkvice - 508250 
Obec (názov)
Šenkvice 
Okres
107 
PSČ
90081 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000259