Zriaďovatelia (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000305278 
IČO
00305278 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Baloň 
Kód pre financovanie
O501468 
Ulica
Baloň 
Číslo
22 
Obec (kód)
Baloň - 501468 
Obec (názov)
Baloň 
Okres
201 
PSČ
93008 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
TV - Trnava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000307