Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000308145 
IČO
00308145 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Veľký Lapáš 
Kód pre financovanie
O555860 
Ulica
Veľký Lapáš 
Číslo
488 
Obec (kód)
Veľký Lapáš - 555860 
Obec (názov)
Veľký Lapáš 
Okres
403 
PSČ
95104 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
NR - Nitra 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200001097