Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000311031 
IČO
00311031 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Ruskovce 
Kód pre financovanie
O505447 
Ulica
Ruskovce 
Číslo
Obec (kód)
Ruskovce - 505447 
Obec (názov)
Ruskovce 
Okres
301 
PSČ
95654 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
TC - Trenčín 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000601