Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000316512 
IČO
00316512 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Veľké Dravce 
Kód pre financovanie
O512010 
Ulica
Veľké Dravce 
Číslo
 
Obec (kód)
Veľké Dravce - 512010 
Obec (názov)
Veľké Dravce 
Okres
606 
PSČ
98542 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
BB - Banská Bystrica 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200001846