Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000319937 
IČO
00319937 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Hontianske Tesáre 
Kód pre financovanie
O518425 
Ulica
Hontianske Tesáre 
Číslo
66 
Obec (kód)
Hontianske Tesáre - 518425 
Obec (názov)
Hontianske Tesáre 
Okres
605 
PSČ
96268 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
BB - Banská Bystrica 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200001768