Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000321001 
IČO
00321001 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Sklené Teplice 
Kód pre financovanie
O517241 
Ulica
Sklené Teplice 
Číslo
 
Obec (kód)
Sklené Teplice - 517241 
Obec (názov)
Sklené Teplice 
Okres
613 
PSČ
96603 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01071973 
Kraj
BB - Banská Bystrica 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200002180