Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000686301 
IČO
00686301 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Dolné Lovčice 
Kód pre financovanie
O556661 
Ulica
SNP 
Číslo
69 
Obec (kód)
Dolné Lovčice - 556661 
Obec (názov)
Dolné Lovčice 
Okres
207 
PSČ
91927 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011991 
Kraj
TV - Trnava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000541