Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
000800287 
IČO
00800287 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Obec Matúškovo 
Kód pre financovanie
O555754 
Ulica
Matúškovo 
Číslo
138 
Obec (kód)
Matúškovo - 555754 
Obec (názov)
Matúškovo 
Okres
202 
PSČ
92501 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
801 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01011991 
Kraj
TV - Trnava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnos 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000392